Raport z wykonania zadania publicznego – „Obywatelska platforma wymiany idei – ogólnopolski portal aktywnego społeczeństwa”. Ewaluacja realizacji zakładanych celów oraz konkluzje na przyszłość.

Problem sektora organizacji pozarządowych w Polsce Od wielu lat w Polsce organizacje pozarządowe oraz ich potencjalni beneficjenci sygnalizują problemy z brakiem możliwości dotarcia do siebie nawzajem. Fundacje oraz stowarzyszenie miały problem z właściwym zidentyfikowaniem potrzeb grup docelowych, które były w obszarze ich prawdopodobnych działań, natomiast członkowie wybranych grup społecznych mieli trudności z odnalezieniem instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które w swojej działalności...

Czytaj dalej

Stowarzyszenie czy Fundacja – pierwsze kroki w NGO

Działalność w sektorze pozarządowym zwykle rodzi się z potrzeby wypełniania jakiegoś istotnego społecznie zadania. Tym zresztą organizacje pozarządowe w swojej prawnej definicji różnią się od spółek handlowych, iż nakierowane są nie na zysk, a realizację określonego wyzwania ważnego społecznie. Chcąc założyć swój własny NGO w pierwszej kolejności stajemy przed koniecznością wyboru poprzez jakiego rodzaju formę prawną podejmiemy swoją działalność. W...

Czytaj dalej

Koło Gospodyń Wiejskich – 
nowa, stara forma działalności społecznej

W ciągu ostatnich kilku lat Koła Gospodyń Wiejskich zaczęły przeżywać swój renesans. Ta zdaje się zapomniana i wymierająca forma aktywności społeczna na nowo się odradza. Zdaje się, że w ostatnim czasie dostrzegły to również instytucje państwowe wprowadzając szereg  rządowych programów finansowego wsparcia KGW. W poniższym artykule przybliżamy działalność tego rodzaju organizacji pozarządowych. Wsi spokojna, wsi wesoła… Kolorowo ubrani, rozśpiewani przedstawiciele...

Czytaj dalej

Zaloguj się

Aby dać rekomendację organizacji musisz być zalogowany.