Blog

Aktualności

Zobacz wszystkie

Raport z wykonania zadania publicznego – „Obywatelska platforma wymiany idei – ogólnopolski portal aktywnego społeczeństwa”. Ewaluacja realizacji zakładanych celów oraz konkluzje na przyszłość.

Problem sektora organizacji pozarządowych w Polsce Od wielu lat w Polsce organizacje pozarządowe oraz ich potencjalni beneficjenci sygnalizują problemy z brakiem możliwości dotarcia do siebie nawzajem. Fundacje oraz stowarzyszenie miały problem z właściwym zidentyfikowaniem potrzeb grup docelowych, które były w obszarze ich prawdopodobnych działań, natomiast członkowie wybranych grup społecznych mieli trudności z odnalezieniem instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które w swojej działalności...

Czytaj dalej

Jak utworzyć profil swojej organizacji na naszym portalu?

Na stronie portalngo.pl w bardzo prosty i efektywny sposób możesz przedstawić swoją organizację oraz skutecznie dotrzeć do potencjalnych odbiorców Twoich działań. Masz również możliwość rozpoczęcia współpracy z wolontariuszami i innymi organizacjami. Dzięki portalngo.pl Twoja działalność może osiągnąć nowy poziom! Zobacz jak szybko możesz założyć profil swojej organizacji! Krok 1 - utworzenie osobistego konta Na samym początku utwórz swoje osobiste konto...

Czytaj dalej

Felietony

Zobacz wszystkie

Raport z wykonania zadania publicznego – „Obywatelska platforma wymiany idei – ogólnopolski portal aktywnego społeczeństwa”. Ewaluacja realizacji zakładanych celów oraz konkluzje na przyszłość.

Problem sektora organizacji pozarządowych w Polsce Od wielu lat w Polsce organizacje pozarządowe oraz ich potencjalni beneficjenci sygnalizują problemy z brakiem możliwości dotarcia do siebie nawzajem. Fundacje oraz stowarzyszenie miały problem z właściwym zidentyfikowaniem potrzeb grup docelowych, które były w obszarze ich prawdopodobnych działań, natomiast członkowie wybranych grup społecznych mieli trudności z odnalezieniem instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które w swojej działalności...

Czytaj dalej

Stowarzyszenie czy Fundacja – pierwsze kroki w NGO

Działalność w sektorze pozarządowym zwykle rodzi się z potrzeby wypełniania jakiegoś istotnego społecznie zadania. Tym zresztą organizacje pozarządowe w swojej prawnej definicji różnią się od spółek handlowych, iż nakierowane są nie na zysk, a realizację określonego wyzwania ważnego społecznie. Chcąc założyć swój własny NGO w pierwszej kolejności stajemy przed koniecznością wyboru poprzez jakiego rodzaju formę prawną podejmiemy swoją działalność. W...

Czytaj dalej

Koło Gospodyń Wiejskich – 
nowa, stara forma działalności społecznej

W ciągu ostatnich kilku lat Koła Gospodyń Wiejskich zaczęły przeżywać swój renesans. Ta zdaje się zapomniana i wymierająca forma aktywności społeczna na nowo się odradza. Zdaje się, że w ostatnim czasie dostrzegły to również instytucje państwowe wprowadzając szereg  rządowych programów finansowego wsparcia KGW. W poniższym artykule przybliżamy działalność tego rodzaju organizacji pozarządowych. Wsi spokojna, wsi wesoła… Kolorowo ubrani, rozśpiewani przedstawiciele...

Czytaj dalej

Poradniki

Zobacz wszystkie

Jak utworzyć profil swojej organizacji na naszym portalu?

Na stronie portalngo.pl w bardzo prosty i efektywny sposób możesz przedstawić swoją organizację oraz skutecznie dotrzeć do potencjalnych odbiorców Twoich działań. Masz również możliwość rozpoczęcia współpracy z wolontariuszami i innymi organizacjami. Dzięki portalngo.pl Twoja działalność może osiągnąć nowy poziom! Zobacz jak szybko możesz założyć profil swojej organizacji! Krok 1 - utworzenie osobistego konta Na samym początku utwórz swoje osobiste konto...

Czytaj dalej

Stowarzyszenie czy Fundacja – pierwsze kroki w NGO

Działalność w sektorze pozarządowym zwykle rodzi się z potrzeby wypełniania jakiegoś istotnego społecznie zadania. Tym zresztą organizacje pozarządowe w swojej prawnej definicji różnią się od spółek handlowych, iż nakierowane są nie na zysk, a realizację określonego wyzwania ważnego społecznie. Chcąc założyć swój własny NGO w pierwszej kolejności stajemy przed koniecznością wyboru poprzez jakiego rodzaju formę prawną podejmiemy swoją działalność. W...

Czytaj dalej

Koło Gospodyń Wiejskich – 
nowa, stara forma działalności społecznej

W ciągu ostatnich kilku lat Koła Gospodyń Wiejskich zaczęły przeżywać swój renesans. Ta zdaje się zapomniana i wymierająca forma aktywności społeczna na nowo się odradza. Zdaje się, że w ostatnim czasie dostrzegły to również instytucje państwowe wprowadzając szereg  rządowych programów finansowego wsparcia KGW. W poniższym artykule przybliżamy działalność tego rodzaju organizacji pozarządowych. Wsi spokojna, wsi wesoła… Kolorowo ubrani, rozśpiewani przedstawiciele...

Czytaj dalej

Zaloguj się

Aby dać rekomendację organizacji musisz być zalogowany.