Stowarzyszenie „Europa i My”

DemokracjaDziałalność międzynarodowaPrawa człowiekaPrawoPrzedsiębiorczość i rozwój zawodowyWsparcie dla organizacji pozarządowych
0 rekomendacji
Status organizacji pożytku publicznego:
  jest
Odbiorcy działań: Organizacje pozarządowe, Osoby bezrobotne, Osoby starsze, kombatanci, Społeczność lokalna,
Rodzaj podmiotu: Stowarzyszenie rejestrowe,

Stowarzyszenie Europa i My jest organizacją pożytku publicznego, która integruje środowisko organizacji pozarządowych, działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, a także budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Stowarzyszenie wspiera inne organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne i samorządowe, realizuje projekty zarówno lokalne, jak i międzynarodowe.

 

Stowarzyszenie Europa i My działa na terenie powiatu grodziskiego od 2002 roku.

 

Stowarzyszenie Europa i My od 2006 roku zajmuje się m.in. wspieraniem lokalnych inicjatyw poprzez organizowanie konkursów grantowych w ramach programu "Działaj Lokalnie" oraz dofinansowywanie ciekawych projektów. W tym czasie wspólnie z partnerami i sponsorami wsparliśmy ponad 50 stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych dotacjami o ogólnej sumie blisko 150 tys. zł, na lokalne działania, których łączna wartość to ok. 500 tys. zł.

 

W ramach Grodziskiego Centrum Pozarządowego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Centrum Wolontariatu wsparliśmy i przeszkoliliśmy już ponad 1.000 osób.

 

W 2010 roku Stowarzyszenie uruchomiło swój pierwszy program stypendialny. W ramach AGRAFKI AGORY przyznaliśmy do tej pory 6 stypendiów studentkom z terenu powiatu grodziskiego. „Agrafka Agory” jest partnerskim programem Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie uczniów i studentów do dalszego rozwoju i pracy.

 

Co roku kwotę pozyskaną w wyniku akcji 1% podatku przeznaczamy na lokalny program stypendialny i grantowy. W 2012 planujemy rozwój programu stypendialnego pozyskując pieniądze na wkład własny do programu dla studentów, ale także dla innych grup wiekowych. Marzy nam się, aby w powiecie grodziskim dzieci i młodzież, szczególnie te mieszkające na obszarach wiejskich też miały szansę na lepszy start i rozwijanie swoich umiejętności bez względu na status finansowy.

 

Przekazując 1% podatku Stowarzyszeniu Europa i My pomagasz, dajesz szansę lokalnym inicjatywom i wspierasz rozwój lokalny. Sprawdź, jakie to proste i jak niewiele czasu zajmuje. Wystarczy wpisać KRS 0000 119 073.

Dziękujemy!

 

Stowarzyszenie Europa i My

tel. kom. 606 131 593

stowarzyszenie@europaimy.org

 

www.europaimy.org

www.facebook.com/europaimy

www.youtube.com/ user/TheEuropaimy

 

PROJEKTY LOKLALNE:

 

„Razem łatwiej - koalicja organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego”.

 

Jest to projekt, którego celem było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, w szczególności ich potencjału ludzkiego, z terenu powiatu grodziskiego, w zakresie efektywnej współpracy z administracją samorządową w obszarze realizacji zadań publicznych.

 

Działaj Lokalnie

 

Program jest realizowany na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki od 2006 r. Ideą Programu „Działaj Lokalnie” jest współpraca. Wspólne działanie, w które zaangażowani się nie tylko członkowie organizacji, która jest pomysłodawcą danego przedsięwzięcia, ale wszyscy mieszkańcy. To właśnie dzięki ludziom angażującym swoją energię, czas i środki projekty odnoszą sukces. Każdy z nas był pewnie nie raz wolontariuszem. W projekty naszych grantobiorców zostało zaangażowanych ponad 500 wolontariuszy .

Wszystkie działania naszych grantobiorców przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. Sprawiają, że wsie, miasta i całe gminy ożywają, mieszkańcy, bez względu na wiek, wychodzą z domów i chcę spotkać się z innymi, spędzić wspólnie czas. Wszystkie inicjatywy są bezcenne, bo wynikają z potrzeb danej społeczności, a kto zna je lepiej jak nie lokalne organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne?

 

Konkurs "Opowiedz…"

 

Konkurs adresowany jest do grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację swoich projektów z terenu powiatu grodziskiego.

Ideą konkursu jest promowanie inicjatyw realizowanych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Grantobiorcy mogą przedstawiać swoje działania używając nowoczesnych narzędzi i własnej pomysłowości.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim jest inicjatywą Stowarzyszenia Europa i My, która powstała z chęci włączenia się Stowarzyszenia w działania na rzecz osób starszych w powiecie i gminie Grodzisk Mazowiecki. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym pragnące zdobywać wiedzę, nowe umiejętności oraz aktywnie spędzać czas. Większość wykładów ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy zainteresowani daną tematyką.

Dotychczasowa działalność Uniwersytetu to kilkadziesiąt wykładów otwartych z takich dziedzin, jak: medycyna, religioznawstwo, historia sztuki, psychologia, filozofia, integracja europejska, prawa człowieka i wiele innych.

Uniwersytet to również zajęcia fakultatywne w postaci m.in. lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, warsztatów plastycznych, dziennikarskich, koła teatralnego, fotograficznego, gimnastyki korekcyjnej, tai-chi oraz szkoleń komputerowych. W ramach zajęć fakultatywnych seniorzy rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą umiejętności, zdobywają nową wiedzę, ale też zachowują sprawność fizyczną.

W programie UTW znajdują się również wycieczki krajoznawcze.

Grodziski Uniwersytet to także przede wszystkim znakomici wykładowcy, wśród których znaleźli się m.in.: prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk, prorektor UW, Amb. Akos Engelmayer, były Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce, Daniel Passent, dziennikarz, felietonista i dyplomata, Lama Rinczen (Waldemar Zych), przewodniczący Związku Bencien Karma Kamtzang w Polsce, prof. Irena Szybiak, prorektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Amb. Krzysztof Śliwiński, b. ambasador RP w Maroku i Republice Południowej Afryki, Wojciech Siemion, aktor i poeta, Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, ordynatorzy grodziskiego szpitala oraz wielu, wielu innych.

 

Uniwersytet Dziecięcy

 

Grodziskie Centrum Pozarządowe

 

Stowarzyszenie Europa i My stworzyło Grodziskie Centrum Pozarządowe, w ramach którego nieodpłatnie udostępnia biuro, komputery z dostępem do Internetu, drukarkę, faks, telefon dla przedstawicieli organizacji NGO, które działają na terenie powiatu grodziskiego. Można tu zasięgnąć porady konsultantów w zakresie działalności NGO, zakładania czy funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów NGO.

 

Grodziskie Centrum Wolontariatu

 

Stowarzyszenie Europa i My uruchomiło Grodziskie Centrum Wolontariatu. W ramach projektu stworzona została baza wolontariuszy i instytucji poszukujących pomocy, planowane są szkolenia i spotkania z zakresu funkcjonowania i promocji wolontariatu na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zadaniem Grodziskiego Centrum Wolontariatu jest promocja i rozwój wolontariatu na ternie gminy Grodzisk Mazowiecki. Centrum koncentruje się na ułatwianiu kontaktów między wolontariuszami a organizacjami i instytucjami gotowymi przyjąć wolontariusza.

 

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

W ramach działalności międzynarodowej Stowarzyszenie Europa i My uczestniczyło w pracach Konfederacji Młodzieży Wyszehradzkiej, jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Młodzieży Wyszehradzkiej, będącego związkiem organizacji pozarządowych z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. Sukcesem Stowarzyszenia Europa i My jest zakończony autorski projekt "Sharing the experience of NGO - współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie sfery działalności organizacji pozarządowych w Polsce i Kaliningradzie". Projekt "Sharing the experience of NGO - współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie sfery działalności organizacji pozarządowych w Polsce i Kaliningradzie" finansowany był ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Przemiany w Regionie (RITA), zarządzanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt "Sharing the experience of NGO…" zakładał przedstawienie partnerom z Kaliningradu polskich rozwiązań legislacyjnych w zakresie działalności NGOs oraz metod współpracy polskich organizacji z administracją samorządową oraz lokalnymi darczyńcami.

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

To głównie cykl warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji poświęconych naszemu członkostwu w Unii Europejskiej.

Wśród kilku największych i najważniejszych projektów wymienić należy zorganizowaną wraz z Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora Ogólnopolską Konferencję "Czy było warto? - bilans efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Patronat nad tym wydarzeniem objęli Prezes Rady Ministrów, prof. Marek Belka oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Leszek Balcerowicz. Celem konferencji, była kompleksowa analiza dwunastu miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

PROJEKTY EDUKACYJNO-MŁODZIEŻOWE

 

Stowarzyszenie Europa i My realizowało wraz z lokalnymi partnerami projekty edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej i przedszkolnej. Jednym z takich działań był konkurs europejski dla uczniów szkół gimnazjalnych gminy Grodzisk Mazowiecki, czy Przedszkolna Parada Europejska "Moja Europa".

Inicjatywa skierowana była do wszystkich placówek przedszkolnych. Wszystkie prace wykonane przez przedszkolaków, zaprezentowane były na wystawie plenerowej. Przedszkolna Parada Europejska odbywała się w ramach IX Spotkań Europejskich oraz Europejskich Spotkań Przyjaźni, przy współpracy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Komisji Unii Europejskiej.

 

Ponadto Stowarzyszenie angażuje się w takie projekty jak Pisanie Listów Amnesty International, czy Ulica Żydowska.

Redakcja portalu projektngo.pl nie odpowiada za zawartość profili organizacji.
Brakuje tutaj twojej organizacji? Informacje nie są aktualne? Jesteś opiekunem jednej z nich?
Zostań opiekunem organizacji
Zweryfikuj informacje o Twojej organizacji
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vitae vestibulum velit, iaculis consectetur massa. Ut laoreet ut erat eget efficitur. Sed suscipit blandit quam
Dodaj swoją organizację!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vitae vestibulum velit, iaculis consectetur massa. Ut laoreet ut erat eget efficitur. Sed suscipit blandit quam

Zaloguj się

Aby dać rekomendację organizacji musisz być zalogowany.