Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego

DemokracjaEdukacjaNaukaPrawa człowiekaPrawoPrzedsiębiorczość i rozwój zawodowy
0 rekomendacji

Kontakt

Adres e-mail:
fundacjapirsg@gmail.com

Adres kontaktowy

Miejscowość:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie

Dane rejestrowe

KRS:
0000869607
NIP:
1133023064
Rok założenia:
1970
Forma prawna:
ok. 20
Status organizacji pożytku publicznego:
  brak
Odbiorcy działań: Instytucje, Organizacje pozarządowe, Wszyscy zainteresowani,
Rodzaj podmiotu: Fundacja,

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie:

a. działalności sprzyjającej szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad demokratycznego państwa prawa;

b. działalności na rzecz wzmacniania wspólnoty narodowej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadomości obywatelskiej i dbałości o dobro wspólne wśród obywateli;

c. działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej;

d. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

e. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

f. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

g. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

h. działalności na rzecz promowania aktywności fizycznej oraz rozwoju sportu;

i. wspierania kultury, sztuki oraz ochrony zabytków i dziedzictwa kultury;

j. wzmacniania porządku i bezpieczeństwa publicznego;

k. przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym;

l. pomocy osobom wykluczonym społecznie bądź ekonomicznie, w tym osobom

zagrożonym ubóstwem i ofiarom przestępstw;

m. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

n. podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Redakcja portalu projektngo.pl nie odpowiada za zawartość profili organizacji.
Brakuje tutaj twojej organizacji? Informacje nie są aktualne? Jesteś opiekunem jednej z nich?
Zostań opiekunem organizacji
Zweryfikuj informacje o Twojej organizacji
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vitae vestibulum velit, iaculis consectetur massa. Ut laoreet ut erat eget efficitur. Sed suscipit blandit quam
Dodaj swoją organizację!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vitae vestibulum velit, iaculis consectetur massa. Ut laoreet ut erat eget efficitur. Sed suscipit blandit quam

Zaloguj się

Aby dać rekomendację organizacji musisz być zalogowany.